Voortgezette Opleiding Urgentiegeneeskunde (VOU)

 

De Voortgezette Opleiding Urgentiegeneeskunde (VOU) bestaat uit een lessenpakket van 8 lesdagen, gedoceerd tijdens het academiejaar. Het integrale programma wordt het volgende academiejaar herhaald, zodat men de lessen kan spreiden over twee jaar. 

De lessen zijn in eerste instantie bedoeld voor de 1e en 2e jaars ASO’s en BBB’s in opleiding maar staan ook open voor, oudere jaars ASO’s, laatstejaars stagiairs (coassistenten), brevetartsen, acutisten en urgentieartsen.

  • 1e en 2e jaars ASO's en BBB's dienen 7/8 lessen te volgen ikv het OPO aanvullingen in de urgentiegeneeskunde en ifv goedkeuring door de erkenningscommissie.

  • ASO’s, brevetartsen, acutisten en urgentieartsen krijgen een aanwezigheidsattest en accreditering per gevolgde lesdag. 

Een theoretisch pakket met studiemateriaal wordt bij iedere module 1 maand vooraf ter beschikking gesteld. Iedere deelnemer wordt verondersteld elke les grondig voor te bereiden aan de hand van het referentiewerk Tintinalli’s (7th ed.) en de beschikbare lesdocumenten (zie 'lesmateriaal). Dit laat toe tijdens de lessenreeks voldoende ruimte te creëren voor casuïstiekbespreking met de experten.

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 80 per academiejaar voor laatstejaars stagiairs, ASO's, en BBB's in opleiding. Indien men ervoor kiest om de lessen te spreiden over 2 jaar dient men dus 2 x € 80 te betalen.

Brevetartsen, acutisten en urgentieartsen betalen € 100 per lesdag.

Inschrijven is verplicht en kan tot 10 dagen voor de lesdag. Voorafgaand aan de lesdagen krijgt u een bevestiging van inschrijving