WAT IS EN DOET DE VLAAMSE ACADEMIE VOOR URGENTIEGENEESKUNDE?

De Vlaamse Academie voor Urgentiegeneeskunde is een samenwerkingsverband tussen Vlaamse universiteiten, BESEDIM en BECEP en organiseert de Voortgezette Opleiding Urgentiegeneeskunde ter voorbereiding op het formeel evaluatiemoment in het kader van de MANAMA en de Belgische erkenning als specialiteit in de Urgentiegeneeskunde. Daarnaast wordt er gewerkt aan een interuniversitaire voorbereiding voor prehospitaalgeneeskunde met evaluatiemoment (MUG-examen) en een lessenreeks voor ouders jaars ASO’s, ter voorbereiding op het EBEEM-examen.

Registreer je op deze website om toegang te verwerven tot de pagina's 'lesmateriaal' en 'inschrijven'.

 

Voortgezette Opleiding Urgentiegeneeskunde (VOU)

De Voortgezette Opleiding Urgentiegeneeskunde (VOU) bestaat uit een lessenpakket van 8 lesdagen, gedoceerd tijdens het academiejaar. Het integrale programma wordt het volgende academiejaar herhaald, zodat men de lessen kan spreiden over twee jaar.

De lessen zijn in eerste instantie bedoeld voor de 1e en 2e jaars ASO’s en BBB’S in opleiding maar staan ook open voor, oudere jaars ASO’s, laatstejaars stagiairs (coassistenten), brevetartsen, acutisten en urgentieartsen. ASO’s, brevetartsen, acutisten en urgentieartsen krijgen een aanwezigheidsattest en accreditering per gevolgde lesdag.
Een theoretisch pakket met studiemateriaal wordt bij iedere module 1 maand vooraf ter beschikking gesteld. Iedere deelnemer wordt verondersteld elke les grondig voor te bereiden aan de hand van het referentiewerk Tintinalli’s (7th ed.) en de ontvangen lesdocumenten. Dit laat toe tijdens de lessenreeks voldoende ruimte te creëren voor casuïstiekbespreking met de experten.

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 80 per academiejaar voor laatstejaars stagiairs, ASO's, en BBB's in opleiding. Indien men ervoor kiest om de lessen te spreiden over 2 jaar dient men dus 2 x € 80 te betalen.

Brevetartsen, acutisten en urgentieartsen betalen € 100 per lesdag.

Inschrijven is verplicht en kan tot 10 dagen voor de lesdag. Voorafgaand aan de lesdagen krijgt u een bevestiging van inschrijving.

Interuniversitaire voorbereiding voor prehospitaalgeneeskunde

Vanaf het najaar van 2020 start de VAUG met de organisatie van een oriënterende proef prehospitaal geneeskunde.

Meer info vind je in deze brochure

Info betreffende data, locatie en prijs wordt later toegevoegd.

Lessenreeks ter voorbereiding op het EBEEM-examen

Under construction

VOORSTELLING VAN HET BESTUUR
Philippe.jpg

dr. Philippe Dewolf

Voorzitter - UZ Leuven

Pieter Jan Van Asbroeck.jpg

dr. Pieter Jan Van Asbroeck

Ondervoorzitter - ZOL Genk

Cathelijne.jpg

dr. Cathelijne Lyphout

Secretaris - UZ Gent

Hannelore.jpg

dr. Hannelore Raemen

Penningmeester - UZA

Bestuursleden

Dr. Kurt Anseeuw

Dr. Sam Van Boxstael

Dr. Evert Verhoeven

Dr. Tim Dewyn

Leden

Dr. Rudi Beckers

Dr. Jan Stroobants

Dr. Ignace Demeyer

Prof. Dr. Ives Hubloue

Prof. Dr. Koen Monsieurs

Prof. Dr. Marc Sabbe

Prof. Dr. Pascal Vanelderen

Prof. Dr. Patrick Van De Voorde

Prof. Dr. Peter De Paepe

Dr. Johan Gillebeert

Dr. René Heylen

Prof. Dr. Said Hachimi Idrissi

Dr. Simon Scheyltjens

Dr. Sabine Lemoyne

Dr. Joke Van kerkhoven

Dr. Sofie Lonsain

Dr. Sarah Bots

Secretariaat

Brenda Dewil - UZ Leuven

Herestraat 49

3000 Leuven

urg_secretariaat@uzleuven.be

016 34 39 27